Om JEns enemark

Jeg er uddannet pilot og blev i 1986 ansat i Cimber Air. Efter nogle år blev jeg uddannet til kaptajn. Jeg blev desværre frataget mit flyvecertifikat i 1994, på grund af at mine slimhinder i luftvejene ikke kunne tåle den tørre luft, der altid er i fly.

Inden jeg stoppede med at flyve, havde jeg bygget en gokartbane i Asserballe ved Augustenborg (i dag Sønderborg Racing Center). 
Det var mit første møde med større miljøundersøgelser VVM (vurdering af virkninger for miljøet), dengang under Sønderjyllands Amt. Jeg fandt et egnet areal til gokartbanen i bunden af en gammel grusgrav, og her blev den så, efter nogle års planlægning, bygget.

Når man i Danmark skal lave noget som helst, der ikke minder om et parcelhus, starter der et større bureaukratisk apparat, som næsten ingen ende vil tage: det er lige fra Danmarks Naturfrednings Forening over embedslægen til biskoppen i stiftet.

Efter nogle år som gokartbaneejer blev denne solgt, og jeg startede et postordrefirma i Tyskland med gokartreservedele, – det hed Karting Direct. Vi solgte kun sliddele, og dette var den spæde start på direkte salg, dog var det i 94-95 stadig på fax maskiner, der blev bestilt varer. Firmaet blev også solgt, da det gik bedst.
Jeg havde fået øjnene op for bilsport i Danmark og kørte selv lidt hobbyrace. Dette skete kun på Jyllandsringen og én til to gange årligt på køreteknisk anlæg Ring Djursland.
Af miljømæssige årsager var det meget begrænset at få lov til at køre på disse baner, og jeg satte mig for at finde en mulighed for at ændre dette. Som hobbypilot kendte jeg Kruså-Padborg Flyveplads, som det daværende Bov Kommune dengang var ejer af.
Jeg havde ofte hørt, at kommunen var træt af den store omkostning, de havde til drift og vedligeholdelse af flyvepladsen.
Jeg forhandlede med kommunen om at anlægge Padborg Park på siden af start- og landingsbanen, så der kunne drives både luftfart, køreteknik og motorsport på anlægget, og dermed kunne kommunen undgå dette underskud.

Efter endnu nogle år med VVM-undersøgelser og godkendelser fik jeg tilladelse til at opføre Padborg Park. Der skal nævnes, at jeg, inden hele igangsætningen, havde været på flyvepladsen for at undersøge jordforhold: der var rent sand under 20 cm muld, der gjorde det meget interessant, da vi stort set kunne asfaltere oven på sandet. Alle materialer, der blev brugt til
anlæggelsen, var brugt materiel. Autoværn, containerbygninger, dommertårn osv. – alt var brugt! Det var det, der gjorde det muligt at bygge for små penge.

Padborg Park solgte jeg i 2009.

I 2011 fik jeg tilbudt at købe Benniksgaard Golfbane, der var gået konkurs. Jeg betalte jordprisen og begyndte et større  oprydningsarbejde, i dag hedder det også at strømline forretningen.
Da jeg havde prøvet alle mulige tiltag og fået golfbanen til at fungere, solgte jeg den til Benniksgaard Golf Klub i 2018, som i dag driver den med stor succes godt hjulpet af de fordele, en forening i Danmark har, ved f.eks. ikke at skulle betale moms eller ejendomsskat.

Samme år var en af Danmarks bedst beliggende pølsevogne kommet til salg på lejet grund i Kollund. Annies Kiosk kunne der bydes på. En god ven og jeg vandt udbuddet, og vi gik i gang med at få etableret en ny og bedre kiosk med alle de nye lovkrav, der nu er til denne form for forretning.

I 2019 blev jeg kontaktet af en yngre igangsætter, der havde været i fitnessbranchen i mange år. Han havde ideer, gåpåmod og fået et agentur for hel EU på crossfit-udstyr fra Kina. Det lød meget interessant, og i dag ejer jeg 33 % af denne virksomhed,  hvor jeg og en partner er den finansielt bærende part. Vi importerer og sælger kun fitnessudstyr til professionelle virksomheder og opbygningen er i gang helt fra bunden. Dette er et spændende og udfordrende arbejde, hvor alle mine erfaringer bliver brugt.

Som det kan ses, er min viden som igangsætter stor og alsidig. Derfor kan jeg i dag også tilbyde hjælp til alle, der går med en ide, – om det nu er det ene eller andet, vil der altid være ligheder og problemer, som jeg kan hjælpe med at løse.

Kontakt mig uden tøven, intet er for småt, og intet er for stort.

kontakt

Jens Enemark - + 45 42 75 12 02 - jens@enemark.nu

Luk menu